Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP werd ontwikkeld in de jaren ’70 door psycholoog Richard Bandler en professor in de linguïstiek John Grinder.

Richard Bandler clip

Ze onderzochten o.a. hoe mensen in staat waren te leren en mentale (Neuro) veranderingen aan te brengen in hun gedragingen. Zo kwamen ze tot een methode om de patronen in menselijk gedrag in kaart te brengen en te begrijpen. De aandacht ging daarbij veel uit naar het onderzoeken van taalpatronen  (Linguistic) en structuren op neurologisch en subjectief niveau. Het in kaart brengen van zelfs de kleinste details gaf hen handvatten om technieken te ontwikkelen die veranderingen teweeg konden brengen op therapeutisch gebied (Programmeren). En dat op een snelle en makkelijke manier. NLP kun je zien als de studie van hoe taal je neurologie en gedrag beïnvloedt.

Een NO BRAINER?! Als je haar maar goed zit!

In je brein zitten miljarden zenuwen. Allerlei hersenstoffen(neurotransmitters) zorgen ervoor dat informatie van de ene zenuw naar de andere gaat. Ze zorgen voor een goed vervoer en hebben een uitwerking op hoe je je voelt. Het  ene moment zit je lekker in je vel, een ander moment niet; ik noem dat voor het gemak maar even het hebben van een ‘bad hair day’ of een ‘strakke coupe’. Bij het opdoen van nieuwe ervaringen legt je brein steeds nieuwe paden aan. Alle paden die je aanlegt, kun je zien als lange haren. Wanneer je dus iets nieuws hebt meegemaakt, heb je ook een nieuw pad aangelegd. Positieve ervaringen zorgen voor mooi gekamde haren in je brein en negatieve ervaringen zorgen voor klitten in je breinkapsel.

Een kam door je hersenen doet dus wonderen wanneer je niet goed in je vel zit en dat is precies wat NLP beoogt. Door nare ervaringen, angsten en slechte gevoelens te neutraliseren werk je aan het wegknippen en uitborstelen van oude paden die in je brein zijn vastgesleten en leg je nieuwe, sterke paden aan met positieve gevoelens!

Dat heeft weer tot gevolg dat je veel lekkerder in je vel komt te zitten, je je vaker en makkelijker ontspant en een leven tegemoet gaat met meer plezier en ontspanning.

Wat dat betreft kun je NLP-coaches zien als goede breinkappers!

Door diverse technieken toe te passen kom je op een snelle en efficiënte manier toe aan oplossingen voor problemen of het elimineren van nare gevoelens die je misschien ervaart en dat niet alleen; je zult ook snel leren hoe je je echt goed kunt voelen!

Je mag een NLP coach zien als iemand die jou leert hoe je je brein het best kunt gebruiken.

De technieken die je leert met de coach zijn makkelijk en werken vaak heel snel. Ook zijn ze leuk om te doen, vanwege hun eenvoud.

Tijdens een sessie met een NLP-coach is het onnodig oeverloos te graven in het verleden en je steeds het ‘waarom’ af te vragen. Liever werken we aan een snelle en efficiënte oplossing van de problemen die je ervaart. Ik ga er steeds vanuit dat iedereen een lerend vermogen heeft en met behulp van goede technieken onbewust de kwaliteit van zijn eigen leven kan bepalen. We kunnen onze waardering van een situatie namelijk zelf in de hand nemen en makkelijker veranderen dan de situatie zelf.

Wanneer je een sessie wilt meemaken, is het belangrijk dat je openstaat voor nieuwe dingen en gemotiveerd bent om de regie van je leven weer in handen te krijgen. Nieuwsgierigheid in jezelf en bereid zijn te experimenteren garanderen snel succes!

In deze video heb ik bij Josje een NLP ankertechniek gedaan; gevoelens van energie en ontspanning kun je namelijk verankeren in het brein met behulp van je lichaam.

Heb je zin gekregen om de borstel door je brein te halen?

Vraag via de mail mijn e-book Kam door je hersenen aan!

info@2concern.nl